hlavicka logo

Převzetí IT do komplexní správy

Na základě zmapování výchozího stavu a definovaných požadavků od klienta se provede potřebná analýza v oblasti IT. Následně se navrhnou změny, jako jsou např. zvýšení bezpečnosti, centrální zálohování dat a emailů apod. Společnost ACE&S převezme zodpovědnost a nastálo zabezpečí komplexní správu systému klienta a jeho provoz.

V rámci našich služeb Vám nabízíme správu techniky, software či databází. Nainstalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače, servery, síť a periferie, navíc si vezmeme na starost i jejich následnou údržbu. Postaráme se Vám o informační systém, kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace a samozřejmostí je zabezpečení Vašich dat plus kvalitní antivirová ochrana.

Potřebujete-li, zajistíme Vám bezpečné připojení k internetu a vybereme takové, které se pro Vaše účely hodí nejlépe. Navrhneme a zajistíme VPN síť podle Vašich potřeb, zabýváme se správou www i aplikačních serverů a v neposlední řadě Vám na Vaše přání zprostředkujeme bezpečnostní audit.

Kromě výše uvedených služeb Vám náš outsourcing IT nabízí neustálou podporu na telefonu, která Vám poskytne pomoc anebo potřebné informace z oblasti informačních technologií. Nabízíme konzultace problémů s Vaším systémem, navíc poskytujeme také školení uživatelů pro práci s počítačem.

Outsourcing IT

Při přenesení odpovědnosti za provoz, údržbu a rozvoj informačního systému z klienta na poskytovatele outsourcingu se Vaše společnost může plně věnovat hlavnímu předmětu své činnosti. Za chod a péči o informační systém je zodpovědná externí firma. Outsourcing IT a rozsah péče se řídí individuálními potřebami klienta. Jsme schopni dodat ucelený informační systém, který zprovozníme a zajistíme mu následnou údržbu, rozvoj a servis.

patička logo ACE&S s.r.o.
Rostovská 16/20 s
101 00 Praha 10

Tel: +420 271 741 177
Fax: +420 271 741 216
E-mail: info@ace-s.cz