hlavicka logo

Záchrana dat

Jak diagnostikovat závadu?

 • před diagnostikováním doporučujeme disk vymontovat a odpojit všechny kabely
 • disk prohlédněte, pokud je cítit spálenina, tak již nepřipojovat!
 • testujte na jiném počítači!
 • při zpomalené funkci a neobvyklých zvucích testy ihned ukončit!!

Typy záchrany dat, možnosti, ceny:

 • Diagnostika - zdarma! Po provedení diagnostiky vám uděláme cenovou nabídku.
 • SW - 1 záchrana (FS)
 • HW - 2 záchrany (HD, FS)
 • RAID - 3 záchrany (HD, RAID. FS)
 • VMware - 4 záchrany (HD, RAID, VMFS, FS)

Záchrana dat a obnova činnosti systému není totéž. Záchrana dat vede často k nejrychlejší obnově činnosti systému s aktuálními daty!

Určitě v případě pokud nejsou data zálohována vůbec nebo zálohy nejsou aktuální - např.:

 • zálohuje se 1x týdně "úplná" záloha
 • 4x týdně "přírůstková" záloha
 • k výpadku mailového serveru dojde ve čtvrtek
 • obnova ze zálohy = 1x úplná záloha + 3x přírůstková záloha (=časově náročné)
 • navíc nejsou k dispozici aktuální data (maily) ze čtvrtka...

Postup při záchraně dat:

 • příjem zakázky / předání média - pošta, osobně, kurýr
 • diagnostika - posouzení stavu disku, stanovení náročnosti a hranice úspěšnosti
 • nastavení ceny a termínu vypracování - informování zákazníka a vyčkání na rozhodnutí
 • záchrana dat a informace o dokončení zakázky
 • předání dokončené zakázky a fakturace

Ve spolupráci se soudním znalcem můžeme poskytnout forenzní audit. Např.: Správce systému dostal výpověď a jako "odvetu" smazal data na serveru. Data již nelze obnovit, ale je možno prokázat, kdy byla smazána.

Ochrana dat před zneužitím:

 • bezpečná skartace vadných disků
 • bezpečné a garantované smazání dat
 • možnost uzavření písemné smlouvy o uchování obchodního tajemství
 • přístup mají pouze prověřené osoby
patička logo ACE&S s.r.o.
Rostovská 16/20 s
101 00 Praha 10

Tel: +420 271 741 177
Fax: +420 271 741 216
E-mail: info@ace-s.cz